O PROJEKTU

Myšlenka projektu www.jezdim-usporne.cz se začala rodit v roce 2012, kdy jsem se poprvé účastnil soutěže ŠKODA Economy Run, tedy jízdy s cílem dosáhnout co nejnižší spotřeby. A to za jakoukoliv cenu i na úkor bezpečnosti a plynulosti dopravy!

Právě s touto myšlenkou jsem nesouhlasil, a nesouhlasím s ní i nadále. Protože jezdit úsporně a přitom ostatním účastníkům provozu nebýt překážkou lze velice jednoduše.

Toto motto je základním pilířem projektu JEZDÍM-ÚSPORNĚ.cz.

Dříve se pojem úsporná (či také hospodárná) jízda nabízela jako defenzivní jízda.
Ve své podstatě jde o dvě se navzájem doplňující složky, neboť cílem není jen reálné snížení spotřeby, ale zejména zvýšení bezpečnosti na silnicích. Právě druhý faktor, ať chceme či nechceme, s hospodárnou jízdou přímo souvisí.

Jezdit úsporně není žádná věda: jedná se jen o druh filozofie, uvědomění a de facto společenský postoj.

Základem všeho je větší ohleduplnost, tolerance a pohoda za volantem vycházející např. i ze správného využívání všech dostupných komfortních prvků, které zákazník v autě má.
Proč si jinak připlácel mnoho peněz za automatickou klimatizaci či tempomat, když se v rádoby odborných článcích dočte, že je pro spotřebu důležité vypnout všechny spotřebiče – klimatizací počínaje a rádiem konče. A využívání tempomatu je výrazem neschopnosti udržení cestovní rychlosti...

Projekt JEZDÍM-ÚSPORNĚ.cz jde proti proudu – dokážeme Vám, že i při využívání všech komfortních systémů vozu lze dosahovat úspory paliva!

 

JAN BEZDĚKA (*1987 v Praze) en

Jan Bezděka

Nabízím reálné zkušenosti, získané mimo jiné čtyřletou prací kurýra expresní přepravy zásilek. Během té doby jsem brázdil silnice Prahy a Středočeského kraje pod stálým časovým tlakem a ve stresu.

Během těch let jsem zažil mnoho nebezpečných a leckdy i kritických dopravních situací, které mě přivedly ke stávajícímu smýšlení.

Mohu se taktéž opřít o viditelné výsledky např. v již zmíněné soutěži ŠKODA Economy Run (např. 3. místo v kategorii ECOWILL a s přehledem nejvyšší průměrnou rychlostí celého startovního pole v roce 2012 či 8. místo ze 17 posádek v kategorii D3000 v roce 2013, viz. reference a úspěchy.

A v neposlední řadě mne soustavná a cílevědomá osobní příprava umožnila pracovat jako instruktor a produktový trenér pro oddělení Volkswagen driving experience v Německu se specializací na elektromobilitu, hospodárnou jízdu (ECOcoaching), asistenční systémy a pracuji i jako instruktor kurzů bezpečné jízdy.

V České republice jsem např. v roce 2012 školil síť prodejců Volkswagen na téma Asistenční systémy ve vozech VW.

Od roku 2013 spolupracuji také s firmou ECODrive na společných projektech.